top of page

Şirket türleri neler ve nasıl şirket kurulur?

Updated: May 10, 2023


Şirket türleri nelerdir, nasıl kurulur?


Lüksemburg, Avrupa’nın küçük bir ülkesi olmasına rağmen önemli iş fırsatları sunar. Kıtanın tam merkezinde bulunan lokasyonu; Paris, Brüksel, Frankfurt gibi önemli iş merkezlerine ve Avrupa pazarlarına sadece birkaç saatlik yakın mesafede olmasını sağlayarak ülkeyi yatırım bakımından değerli bir noktaya taşır. Diğer yandan ülkenin istikrarlı ekonomik şartları ile doğrudan yatırımcılara olan açıklığı da girişimcilerin şirket kurmak için Lüksemburg’u seçmesinin önemli nedenleri arasındadır.

Lüksemburg’da şirket kurmak hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için basit ve kolay prosedürlerden oluşur. Gerekli tüm evraklara sahip olunduğunda prosedürler hızlı bir şekilde ilerler. Ancak bu noktada dikkate alınması gereken temel husus, iş çerçevesine karar verirken hangi şirket türünün seçileceği konusudur.


Lüksemburg’daki şirket türleri


Lüksemburg Ticaret Hukuku kanunlarına göre, ülke genelinde kurulabilecek tüzel kişilik şirketler mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Anonim şirket (SA)

 2. Basitleştirilmiş limited şirket (SARL-s)

 3. Özel limited şirketi (SARL)

 4. Sınırlı ortaklık (SCS)

 5. Hisse senetleri ile sınırlı şirket (SCA)

 6. Kooperatif derneği (CS)

 7. Anonim şirket benzeri kooperatif topluluğu (COOPSA)

Yatırımcılar tarafından basitleştirilmiş limited şirket (SARL-s), geleneksel limited şirketi (SARL) ve anonim şirket (SA) en fazla tercih edilen şirketlerdir. Anonim şirket (SA), Lüksemburg’daki en basit iş formudur. Tek bir yatırımcının girişimiyle ülkede oluşturulabilecek en basit tüzel kişilik şirketi olduğu söylenebilir. Ancak sadece tek bir kişiye ait olması gerektiğinden çok fazla tercih edilmez.

Basitleştirilmiş limited şirket (SARL) ise özel ve kamu olmak üzere hissedarlara sınırlı sorumluluk sunan, ülkede en çok istihdam yaratan iş şekli arasındadır. SARL şirketin girişimciler için en kolay yanlarından biri şirket açmadaki gereksinimleri azaltmasıdır. Herhangi bir yabancı girişimcinin SARL şirket açmak için asgari sermayesi 1 Euro olsa dahi yeterlidir. Ayrıca bu şirket türü noter gibi resmî kanallara ihtiyaç duymadan özel bir tapu ile açılabilir.


Özel limited şirketi (SARL) ise ticari bir şirketin özelleştirilmiş halidir. Lüksemburg’daki şirketlerin yaklaşık üçte ikisi SARL şeklindedir. SARL kurulabilmesi için en az 2, en fazla 100 hissedar olması gerekir ve bu kişiler gerçek ya da tüzel kişilik olabilir. SARL, herhangi bir iş amacı için kurulabilir. Sadece bu işin kapsamının sigorta, tasarruf veya yatırım formunda olmaması gerekir.

SARL kurabilmek için en az 12.000 Euro sermaye, noter masrafları, ticaret ve şirketler sicilinde yayın ücreti (RCS), yasal denetim gerekirse denetçi ücretleri ile idari izin maliyetleri gereklidir.


Lüksemburg’da şirket kurmak


Lüksemburg’da bir şirket kurmak için öncelikle üç temel iş kategorisinden biri tercih edilmelidir. Bunlar ticari faaliyet, zanaat ticareti veya belirli bir meslek grubu olabilir. Ticari faaliyetler; toptan ve perakende satış, endüstriyel faaliyetler, üretim, seyahat acentesi, entelektüel hizmetler, gayrimenkul, otel, restoran ya da catering olarak sıralanabilir. Bu tür alanlarda bir işletme açmak istiyorsanız açılıştan sonra 1 ay içerisinde Lüksemburg Ticaret Odası’na işletme kaydı yapmanız gerekir.


Yetenek gerektiren zanaat ticareti ise gıda, moda, sağlık ve hijyen, mekanik, multimedya, iletişim, inşaat, sahne sanatları, el sanatları gibi alanlarda olabilir. Ticari faaliyet işletmesi gibi bu tür girişimlerin de işletme adı ya da kendi adınız ile Lüksemburg Ticaret Odası’na kaydının yapılması gerekir.


Özel meslekler arasında ise iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği, eksperlik, şehir planlamacılığı, yeminli mali müşavirlik, muhasebeci, danışmanlık gibi meslekler sayılabilir. Buna karşın avukatlar, doktorlar, denetçiler, bankacılar ve diğer özel finansal hizmetler gibi meslekler farklı yasalara tabidir.

İşletmeniz ne olursa olsun, katma değer vergisi ve gelir vergisi ödemeniz gerektiğinden hem ticaret odasına hem de sosyal güvenlik kurumuna kayıt olmanız gerekir.

Yatırımcılar ise şirket kurarken hemen herkes tarafından tercih edilen limited şirketi tercih edebilir. Ancak bunun için Lüksemburg bankalarından birinde 12.500 Euro tutarında asgari sermaye tutarı bulundurulmalıdır. Ayrıca şirket kuruluşuna başlanmadan önce yatırımcının şu kurallar hakkında bilgilendirilmesi sağlanır:

 1. Lüksemburg’daki hisse senetleri veya limited şirketi, özel bir anlaşma olmadan devredilemez.

 2. Bir limited şirket en az 2, en fazla 40 hissedar tarafından kurulabilir.

 3. Şirketin faaliyetine başlaması ve vergi ödemelerini düzenli yapabilmesi için ilgili resmî kurumlara kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekir.

Lüksemburg’da iş kurmak isteyen yabancı girişimciler, kurulum aşamalarına hızlı ve doğru bir başlangıç yapmak için birkaç şartı yerine getirmek zorundadır:

 1. Ticaret Sicili’ne sahip bir şirket için ticari bir isim seçme ve rezerve edilmesi,

 2. Kuruluş şirketi için şirket kayıt memuruna dosyalanması gereken belgelerin hazırlanması,

 3. Kayıtlı sermayenin yatırılacağı kurumsal banka hesabının açılması,

 4. Vergi dairesinden vergi kimlik numarasının ve katma değer vergisis numarasının alınması,

 5. Tüm gereksinimlerin yerine getirilmesi için gerekli lisans ve izinlere başvuru yapılması bu şartları oluşturur.

Lüksemburg’da şirket kurarken hazırlanması gereken en önemli belge “Esas Sözleşme” olarak bilinen şirketi temsil eden belgedir. Bu belge, iş hakkında gerekli tüm detayları içerdiğinden önemlidir. Sözleşmede bulunması gereken en önemli bilgiler;

 1. Hissedarların tam isimleri, milliyetleri ve ikamet yerleri de dahil olmak üzere bütün kişisel bilgiler,

 2. Şirket yöneticilerinin kişisel bilgilerinin yanı sıra atanmaları ve işten çıkarılma şartları ile ilgili bilgiler,

 3. Şirketin yerleşik bir işletme olarak kabul edilebilmesi için zorunlu bir Lüksemburg adresi,

 4. Şirketin ana faaliyet konusu ve diğer ikincil hedefleri hakkında bilgi,

 5. Sermayenin hissedarlar arasındaki bölünme şartları ve şirkete olan katılım payları ile ilgili detaylı bilgi olarak sıralanabilir.


Lüksemburg’daki hazır şirketler


Bazen yabancı yatırımcılar sıfırdan bir şirket kurmak yerine hali hazırda hazır bir şirket satın almak da isteyebilirler. Bu tür bir hazır şirket satın alma süreci, sorumlu kişilerin gerekli kayıtlarının yapılması ve sadece bir gün içinde gerçekleşecek olan mülkiyet devri ile tamamlanabilir. Hazır şirketler piyasada herhangi bir finansal faaliyet göstermediği için pek çok yükümlülüğe tabi değildir. Bu yöntem, genellikle Lüksemburg’dan banka kredisi kullanmak isteyen yabancı girişimciler için önemli bir avantaj olduğundan tercih edilir.


Lüksemburg yatırımcı vizesi


Lüksemburg’da yeni bir iş kurulacaksa ve yatırımcı vizesi isteniyorsa istikrarlı, düzenli ve yeterli finansal kaynağın olduğuna dair belgeler, kişinin kendisi ve ailesi için sağlık sigortası sertifikası, ülkeyi en az 6 boyunca terk etmeyeceğine dair taahhüt, ikametgah belgesi ile göçmenlik bürosuna başvuru yapılır.


Göçmenlik bürosu ilgili başvuruyu 3 ay içinde değerlendirerek yanıt verir. Başvurunun onaylanması halinde, başvuru yapan konu ile ilgili bir onay mektubu alır. Yatırımcının Lüksemburg’a vardıktan sonra ilk 3 gün içinde bulunduğu yerdeki komününe kayıt yaptırması zorunludur. Daha sonra başvuru sahibi ve ailesi sağlık muayenesinden geçer. Tüm bu prosedürler tamamlandıktan sonra yatırımcı oturma izni için başvuru yapabilir.


Yatırımcılar, yatırım türüne bağlı olarak şirketi için ayrıca Ekonomi Bakanlığı’ndan ya da Maliye Bakanlığı’ndan onay almalıdır. Gerekli onaylar için şirketi tanımlayan bir iş plânının hazırlanması gerekir. İş plânında şirketin adı, şirket türü, şirketin faaliyet konusu, ticarî adı, sermaye miktarı, kayıtlı ofis adresi, şirketin kaç yıl süreceği, ortakların ve hissedarların isimleri, işletme yöneticilerinin kişisel bilgileri, yetki türü ve kapsamı yer almalıdır. Tüm evrakların İngilizce veya Fransızca dillerinden birine tercüme edilmesi önemlidir.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page